Den norske carotisstudien

40 % av norske slagpasienter som skal gjennomgå risikoreduserende kirurgi får ikke behandling i tide.

Et lite drypp kan være et forvarsel om et stort slag.

Hjerneslag rammer ca 15000 nordmenn hvert år. Hos en del av disse pasientene er årsaken blodpropp i hjernen som følge av en forsnevring i en av halspulsårene. Et lite «drypp» kan være et forvarsel om at et stort hjerneslag kan oppstå. Etter et slikt forvarsel vil rask kirurgisk behandling med fjerning av forsnevringen redusere risikoen for slag i denne pasientgruppen. Det er i løpet av ett år samlet data fra over 99 % av alle som fikk gjennomført en slik operasjon. Nærmere 40 % av dem som ble operert fikk imidlertid ikke sin behandling innen anbefalt tid, som er 2 uker. Dette medfører økt risiko for nye drypp eller slag, og i ventetiden fikk pasienter nye plager.

Studien så nærmere på tidsbruken fra pasienten først kjenner plagene til behandlingen er utført. De største tidstyvene er at pasienten oppsøker lege for sent, og at sykehusene bruker for lang tid på å utrede og organisere behandlingen. Det er både behov for å øke befolkningens kunnskap om sykdommen, og for et koordinert arbeid for å bedre pasientforløpene i sykehusene.

kilde: http://www.ejves.com/article/S1078-5884(17)30449-5/fulltext

ESVS 2016 – København

ESVS 2016 – København

Knut E. Kjørstad (UNN) presenterte resultatene fra carotisstudien på ESVS 2016 i København.

Under carotis-kirurgi seansen under ESVS 2016 i København ble de endelige resultatene presentert for et internasjonalt karkirurgisk miljø.

Abstrakt (kilde: ESVS 2016 Book of Abstract)

OP 032 – THE NATIONAL NORWEGIAN CAROTID STUDY; TIME FROM SYMPTOM DEBUT TO SURGERY IS TOO LONG, GIVING ADDITIONAL NEUROLOGICAL EVENTSSHUNTING DURING CAROTID ENDARTERECTOMY: WHAT WE HAVE LEARNED FROM DIFFUSION-WEIGHTED MAGNETIC RESONANCE IMAGING.

Institution: 1. University Hospital of North Norway, Tromsø 2. Haugesund Hospital, Haugesund 3. Østfold Hospital, Fredrikstad 4. Vestfold Hospital, Tønsberg 5. Molde Hospital, Molde 6. Bodø Hospital, Bodø 7. Oslo University Hospital, Oslo 8. Haukeland University Hospital, Bergen 9. Hamar Hospital, Hamar 10. Drammen Hospital, Drammen 11. Akershus University Hospital, Lørenskog 12. Ålesund Hospital, Ålesund 13. Stavanger University Hospital, Stavanger 14. St. Olav’s University Hospital, Trondheim, Norway

Authors presenting: Knut Eivind Kjørstad, Svein T. Baksaas, Dorte Bundgaard, Erik Halbakken, Terje Hasselgård, Geir T. Jørgensen, Anne H. Krog, Kirsten Krohg-Sørensen, Elin Laxdal, Sven R. Mathisen, Gudmundur V. Oskarsson, Synnøve Seljeskog, Inge Settemsdal, Beate Viddal, Frode Aasgaard, Erney Mattsson

Introduction: Recommendations for timing of surgical treatment of symptomatic carotid stenosis vary from within 48 hours (UK) to within 2 weeks (e.g.in Norway) from onset of symptoms. The aim of the study was to observe all patients in Norway operated upon for symptomatic carotid stenosis during one year with respect to; 1) the time from the index event to surgery and its neurological consequences, 2) the level in the health care system causing delay in surgical treatment, and 3) the possible relation between perioperative use of platelet inhibitors and recurrent neurological symptoms.

Methods: All 15 hospitals in Norway performing carotid endarterectomy (CEA) contributed to this prospective national multicenter study. Patients were included when referred to surgery, and after written informed consent was obtained. We defined the index event as the neurological event promoting contact with the health care system. Results: 371 patients were eligible for inclusion between April 1st 2014 and March 31st 2015, and 368 patients (99.2 %) were included. The index events were; minor stroke in 39.4 %, transitory ischemic attack in 36.7 %, amaurosis fugax in 17.4 %, and major stroke in 6.0 % of the patients. 54 % of the patients contacted their family doctor on the day of the index event. The primary health care referred 84.2 % of the patients to hospital on the same day as examined. In-hospital median time from arrival to referral for vascular surgery was three days, and after seven days 82.9 % of the patients had been referred. Median time between referral to the operative unit and actual CEA was five days, and 10 days after referral to vascular surgery 81.5 % had been operated. Overall, 61.7 % of the patients were operated within 2 weeks after the index event (see figure). There were no deaths between referral for surgery and time of CEA, but 25 patients (6.8 %) suffered a new neurological event while waiting for surgery. Less than half of the patients (44.0 %) who suffered a new neurological event were on a platelet inhibitor other than ASA. Among those that did not face a new neurological event the percentage was 74.6 (p = 0.01, Pearson’s Chi-Square test). There was no difference between the two groups with respect to use of ASA. Thirteen patients (3.5 %) suffered a perioperative stroke (6 major and 7 minor), and the 30-day mortality rate was 0.5 %. The combined 30-day mortality and stroke rate was 3.8 %. Nearly all patients were controlled one month or later after discharge (99.2%). Seven patients (1.9 %) had persistent signs of peripheral nerve injury at the control. No patients showed signs of new neurological events.

Conclusion: This national study with almost complete inclusion and follow up shows a delay emerging at the level of the patient and in-hospital, including the departments of vascular surgery. The delay is connected with new neurological symptoms. Use of a second platelet inhibitor other than ASA is associated with reduced risk of having a new neurological event after symptom debut.

 

Møte med HOD / Hdir

Knut Kjørstad (studiekoordinator), Anne Grethe Erlandsen og Erney Mattsson (leder NKKFs forskningsutvalg). Tilstede på møtet var også Einar Brevik (leder NKKF), Arne Seternes og Erik Mulder Pettersen.

6. juni 2016 møtte Norsk karkirurgisk forening (NKKF) statssekretær Anne Grethe Erlandsen (statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet) og representanter for Helsedirektoratet. Vi diskuterte funnene fra den norske carotisstudien og evt tiltak for å bedre forløpene for pasienter med gjennomgått TIA eller mindre slag med behov for carotiskirurgi. Resultatene ble godt mottatt og kunnskapen skulle bli brukt inn mot arbeidet med nye nasjonale retningslinjer og i et eventuelt pakkeforløp for hjerneslag.

Om oss

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom samtlige norske sykehus som utfører slagrisikoreduserende kirurgi på halspulsårene (carotis arterien).

Studien er gjennomført med støtte fra UNIKARD, Den norske legeforenings fond for kvalitet og pasientsikkerhet og Norsk Karkirurgisk Forening (NKKF). Studien var ledet av Knut E. Kjørstad ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i samarbeid med NKKFs forskningsutvalg.

Artikkelen som omtaler funnene er gjort åpent tilgjengelig på European Journal of Vascular and Endovascular Surgery sine internettsider: http://www.ejves.com/article/S1078-5884(17)30449-5/fulltext

 • Studiekoordinator:  Knut E Kjørstad – knutek@unn.no
 • Leder NKKFs Forskningsutvalg: Erney Mattsson – erney.mattsson@ntnu.no

Lokale studieansvarlige:

 • S.T. Baksaas – Haugesund sjukehus
 • D. Bundgaard – Sykehuset i Østfold – Kalnes
 • E. Halbakken – Sykehuset i Vestfold – Tønsberg
 • T. Hasselgård – Molde sjukehus
 • T. Jonung – Haukeland universitetssykehus – Bergen
 • G.T. Jørgensen – Bodø sykehus
 • J.J. Jørgensen – Oslo universitetssykehus – Aker
 • A.H. Krog – Oslo universitetssykehus – Aker
 •  K. Krohg-Sørensen – Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet
 • E. Laxdal – Haukeland universitetssykehus – Bergen
 • S.R. Mathisen – Sykehuset Innlandet – Hamar
 • G.V. Oskarsson – Drammen sykehus
 • S. Seljeskog -Akershus universitetssykehus – Lørenskog
 • I. Settemsdal – Ålesund sykehus
 • M. Vetrhus – Stavanger universitetssykehus
 • B.A. Viddal – Stavanger universitetssykehus
 • J. Wesche – Akershus universitetssykehus – Lørenskog
 • F. Aasgaard – St. Olavs universitetssykehus – Trondheim