Guidelines / Retningslinjer

European Society for Vascular Surgery publiserte høsten 2017 nye retningslinjer for behandling av trange partier i blodårene til hjernen som følge av aterosklerotisk sykdom.

Retningslinjene opprettholder anbefaling om å gjennomføre carotiskirurgi innen 14 dager etter gjennomgått slag eller drypp.

http://www.ejves.com/article/S1078-5884(17)30395-7/pdf

 

Nasjonale retningslinjer angir at gevinsten av carotis-kirurgi, mtp reduksjon av risiko for utvikling av nye slag, er størst innen 2 uker. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag/seksjon?Tittel=behandling-av-karotisstenose-11064#behandling-av-symptomatisk-carotisstenose-etter-hjerneslag/tiasterk-anbefaling

 

Se også: