Kontakt oss

For informasjon om «den norske carotisstudien» kontakt:

Knut E Kjørstad – knutek@unn.no

 

For informasjon om Norsk karkirurgisk forening:

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-karkirurgisk-forening/