Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen – 15. – 16. februar 2018

Den norske carotisstudien vil bli presentert på den Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen som avholdes i Oslo 15. – 16. februar 2018.

www.hjertetoghjernen.no.