Møte med HOD / Hdir

Knut Kjørstad (studiekoordinator), Anne Grethe Erlandsen og Erney Mattsson (leder NKKFs forskningsutvalg). Tilstede på møtet var også Einar Brevik (leder NKKF), Arne Seternes og Erik Mulder Pettersen.

6. juni 2016 møtte Norsk karkirurgisk forening (NKKF) statssekretær Anne Grethe Erlandsen (statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet) og representanter for Helsedirektoratet. Vi diskuterte funnene fra den norske carotisstudien og evt tiltak for å bedre forløpene for pasienter med gjennomgått TIA eller mindre slag med behov for carotiskirurgi. Resultatene ble godt mottatt og kunnskapen skulle bli brukt inn mot arbeidet med nye nasjonale retningslinjer og i et eventuelt pakkeforløp for hjerneslag.