Carotisstudien er editor´s choice i siste nummer av EJVES

I siste nummer av European Journal of Vascular and Endovascular Surgery (ejves.com) er Den Norske Carotisstudien blitt valgt ut som Editor´s Choice. Tidsskriftets redaktør, professor Ross Naylor, kommenterer studien i sin leder; «Something Old, Something New, Something Borrowed and Something Blue«.

Norge er det fjerde landet i verden som publiserer data på tid-til-carotiskirurgi etter gjennomgått drypp, slag eller forbigående blindhet. Studien er imidlertid den første som publiserer antall nyoppståtte nevrologiske hendelser i tiden fra henvisning til gjennomført kirurgisk behandling, og den gir også økende bevismateriale for at dobbel platehemming reduserer antall nye slag mens man venter på kirurgisk behandling.

Kirurger har kanskje vært mest opptatt av å redusere peri-operative komplikasjon som slag og død knyttet til den kirurgiske behandling av forsnevringer i halspulsåren. Det er imidlertid viktig at man ser på hele pasientforløpet og bedrer logistikken slik at pasienten unngår unødvendig ventetid for carotiskirurgi slik at risikoen for nye hjerneslag kan reduseres.

Link til orginalartikkel: http://www.ejves.com/article/S1078-5884(17)30449-5/fulltext

Link til kommentar: http://www.ejves.com/article/S1078-5884(17)30496-3/fulltext