Om oss

Studien er et samarbeidsprosjekt mellom samtlige norske sykehus som utfører slagrisikoreduserende kirurgi på halspulsårene (carotis arterien).

Studien er gjennomført med støtte fra UNIKARD, Den norske legeforenings fond for kvalitet og pasientsikkerhet og Norsk Karkirurgisk Forening (NKKF). Studien var ledet av Knut E. Kjørstad ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i samarbeid med NKKFs forskningsutvalg.

Artikkelen som omtaler funnene er gjort åpent tilgjengelig på European Journal of Vascular and Endovascular Surgery sine internettsider: http://www.ejves.com/article/S1078-5884(17)30449-5/fulltext

 • Studiekoordinator:  Knut E Kjørstad – knutek@unn.no
 • Leder NKKFs Forskningsutvalg: Erney Mattsson – erney.mattsson@ntnu.no

Lokale studieansvarlige:

 • S.T. Baksaas – Haugesund sjukehus
 • D. Bundgaard – Sykehuset i Østfold – Kalnes
 • E. Halbakken – Sykehuset i Vestfold – Tønsberg
 • T. Hasselgård – Molde sjukehus
 • T. Jonung – Haukeland universitetssykehus – Bergen
 • G.T. Jørgensen – Bodø sykehus
 • J.J. Jørgensen – Oslo universitetssykehus – Aker
 • A.H. Krog – Oslo universitetssykehus – Aker
 •  K. Krohg-Sørensen – Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet
 • E. Laxdal – Haukeland universitetssykehus – Bergen
 • S.R. Mathisen – Sykehuset Innlandet – Hamar
 • G.V. Oskarsson – Drammen sykehus
 • S. Seljeskog -Akershus universitetssykehus – Lørenskog
 • I. Settemsdal – Ålesund sykehus
 • M. Vetrhus – Stavanger universitetssykehus
 • B.A. Viddal – Stavanger universitetssykehus
 • J. Wesche – Akershus universitetssykehus – Lørenskog
 • F. Aasgaard – St. Olavs universitetssykehus – Trondheim